Knowing Me Knowing You

Knowing Me Knowing You

ค้นพบความลับ “บุคลิกภาพ” สร้างสุขจากในสู่นอก 

 • คุณรู้ว่าการรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น นำมาซึ่งความสำเร็จและความสุข แต่คุณยังคงมีปัญหาต่อไปนี้
 • คุณขาดแรงบันดาลใจในงานหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่
 • บางครั้งคุณสับสนในตนเองว่าคุณชอบทำงานอะไร
 • คุณรู้สึกเครียดจากการจัดการเวลาไม่ได้
 • คนอื่นชอบบอกว่าคุณเป็นคนคิดมากเกินไป
 • คุณไม่รู้จะจัดการกับคนที่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาอย่างไร
 • คุณอยากก้าวหน้า แต่คุณไม่กล้านำเสนอความคิดเห็นต่อหน้าคนจำนวนมาก
 • คุณรู้สึกรำคาญคนบางคนสุดๆ แต่คุณยังต้องทำงาน หรืออยู่กับเขาต่อไป
 • คุณไม่สามารถพูดจูงใจคนบางคนให้ทำในสิ่งที่เขาควรจะทำ
 • คุณคิดว่าคุณยังมีการตัดสินใจที่ไม่ดีพอ
 • คุณไม่กล้าที่จะกล่าวคำปฏิเสธ เพราะคุณ “เกรงใจ” 

ถ้าปัญหาด้านบนเป็นหนึ่งในปัญหาที่คุณประสบอยู่ การอบรมเชิงปฎิบัติ 1 วันนี้จะให้ทางออกของปัญหามากกว่า 60-70% ของปัญหาที่คุณประสบอยู่ ด้วยการทำให้คุณเข้าใจตัวคุณและผู้อื่นในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ผ่านการทำแบบประเมินบุคลิกภาพของ MBTI(*) การทำกิจกรรม พร้อมรับฟังการนำไปประยุกต์ใช้จริงจากเคสตัวอย่างโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์

(*) เครื่องมือ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยจะแบ่งคนออกมา 16 ลักษณะ ช่วยให้คุณเข้าใจ ลักษณะบุคลิกภาพที่คุณใช้โดยไม่รู้ตัว และบุคลิกภาพนี้ส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่มีผลกับการสื่อสารของคุณ ความคิด ความชอบ การตัดสินใจ การจัดการเรื่องงานหรือเรื่องต่างๆ ในชีวิต

ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพที่ส่งผลกับความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
 • วิธีสังเกตรูปแบบบุคลิกภาพของคนอื่น
 • วิธีสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่กับคนแต่ละรูปแบบ
 • วิธีจัดการกับความเครียดของคนแต่ละรูปแบบบุคลิกภาพ
 • วิธีสื่อสารเพื่อจูงใจคนแต่ละประเภท
 • สร้างความสุขจากภายใน

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าอบรม 5,500 บาท

สื่อการเรียนรู้ที่ท่านจะได้รับ

 • ทำแบบประเมิน MBTI Self-Scorable แบบละเอียดเพื่อวัดรูปแบบบุคลิกภาพของท่าน
 • ผลการประเมินตามบุคลิกภาพ

เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป


สนใจลงทะเบียน  

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Customer Services Team, BenInspire Coaching and Training 
โทร 083-695-5142, 085-215-3653 
อีเมล์: customerservices@beninspire.com
Website: www.beninspire.com 
LineID: @beninspire

วิทยากร: เบญจมาศ ใจหลัก, Master Coach & Trainer 
MBTI Step I & II Certification; Certified Master Coach and Trainer of NLP 
เบญจมาศมีประสบการณ์ในหลากหลายตำแหน่งในบริษัทข้ามชาติมากกว่า 20 ปี และเธอมีความหลงไหลในการศึกษาศาสตร์ที่เน้นความการเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อการสร้างความสุขมามากกว่าครึ่งชีวิต ผู้ที่เข้าร่วมเรียนจะได้ประโยชน์จากความรู้แบบลงลึก การแชร์ประสบการณ์ในการนำทฤษฎีมาสู่การนำไปปฏิบัติใช้จริง