Understand your Personality with MBTI

MBTI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจผู้คนด้วยการพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพ 8 แบบที่พวกเขาใช้โดยไม่รู้ตัวและสามารถเข้าใจตนเองและพฤติกรรม เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การตัดสินใจ พฤติกรรมการทำงาน และปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างกับความหลากหลายของผู้อื่น

สนใจสอบถามตารางเปิดตารางการเปิดคอร์ส หรือต้องการจัดเฉพาะกลุ่ม กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ หรือติดต่อเรา 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ