Time Management for Increasing Productivity

Time Management for Increasing Productivity

  • การจัดการกับเวลาให้ได้ผลลัพธ์ เป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ในหลักสูตรนี้จะให้คุณได้ค้นพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับการจัดการเวลาของคุณ ทั้งในเรื่องของ Mindset บุคลิกภาพ ความเคยชิน และเรียนรู้การสร้าง Mindset แบบใหม่และเครื่องมือที่จะเอาชนะข้อจำกัดในอดีต

 

 

  • achievement-3658088_640.jpg
    Cross Group Collaboration ในยุคของ Digital Disruption หลายองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยการดึงคนที่แตกต่างทั้งทักษะ ความคิด วัย ความถนัด มาสร้างทีมใหม่ เพื่อสร้างความค...