Presentation Skills for Business

ทักษะการนำเสนอ สำหรับธุรกิจ

 Presentation Skills for Business   

 วามกลัวในการพูดในที่สาธารณะหรือต่อหน้าบุคคลอื่น ๆ เป็นอุปสรรคหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อการนำเสนอความคิดหรือข้อมูลของผู้นำเสนอไปสู่ผู้อื่น ความสามารถในการนำเสนอด้วยความมั่นใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจและอื่น ๆ หลักสูตรนี้ให้โอกาสผู้เข้าร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอและเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอต่อผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มและมีตำแหน่งที่แตกต่าง ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมสภาวะอารมณ์ การจัดระเบียบและวางแผนงานนำเสนอให้น่าสนใจและยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด  ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับคำแนะนำและการโค้ชเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขา รวมถึงมีการบันทึกวีดีโอ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการนำเสนอ ก่อนและหลังการเรียน

วัตถุประสงค์

         1. สร้างความมั่นใจในการนำเสนองานในที่สาธารณะหรือต่อหน้าบุคคลอื่นๆ

           2. ได้ฝึกเทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย เพื่อให้น่าสนใจและจูงใจผู้ฟัง

           3. ฝึกทักษะในการจัดการกับผู้ฟังและสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

 เนื้อหาหลักสูตร

 •       การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้สำหรับงานที่นำเสนอ
 •         เทคนิคการจัดการกับความเครียดและสร้างความมั่นใจในการนำเสนอทั้งก่อนและระหว่างการนำเสนอ แบบ Inside Out และ Outside In
 •         การใช้ภาษาพูด (Verbal Language) และการใช้อวัจนภาษา (Non-verbal Language) ในการนำเสนอที่ทำให้ผู้ฟังประทับใจ
 •         วิธีสังเกตผู้ฟัง กลุ่มและวิธีการนำเสนอให้ถูกใจคนฟังแต่ละกลุ่ม      
 •         ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาให้น่าดึงดูดใจ - ขั้นตอนสำคัญในการเตรียมการเพื่อความสำเร็จก่อนการนำเสนอ
 •         การนำเสนอด้วย Story Telling เพื่อเพิ่มการจดจำและคล้อยตามของผู้ฟัง
 •         การใช้เครื่องมือการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ - เมื่อใช้ PowerPoint ฟลิปชาร์ทและสื่ออื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจการนำเสนอของคุณ
 •         การจัดการกับผู้ฟังที่จัดการยาก - กลยุทธ์และยุทธวิธีสำหรับจัดการกับผู้ฟังที่ก่อกวนระหว่างการนำเสนอ
 •         การจัดการคำถามจากผู้ฟัง - เมื่อใดที่จะอนุญาตคำถามและวิธีจัดการกับคำถามรวมถึงคำถามที่คุณไม่สามารถตอบได้ทันทีและนอกหัวข้อคำถาม
 •        Role Play เพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ 

ระยะเวลา

วัน (09.00 น. - 16.30 น.)

 

รูปแบบการอบรม

 การอบรมจะประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งปันตัวอย่างจริง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาฝึกปฏิบัติจริงผ่านการ Role Play   

 

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกตำแหน่งที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่หรือในที่สาธารณะ

 
สิ่งที่ได้รับ
Certification of Completion
Recommendation for Size Class
8-10 persons
 

 • achievement-3658088_640.jpg
  Communication for Influence and Success การสื่อสารเป็นพื้นฐานในทุกความสัมพันธ์และความสำเร็จ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ภายใ...

 • workplace-1245776_640.jpg
  High Value Selling for Corporate Customers หากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ที่ไม่ใช่แค่การขายตัดราคา หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมและฝึกฝน เพื่อเตรียม...