Public Training

Public Training การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

 

NLP PRACTITIONER CERTIFICATION TRAINING 
สร้างชีวิตที่คุณรักด้วย NLP ภายใน 6 วัน 
ถ้าคุณมีความต้องการต่อไปนี้….
• พัฒนาความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้ง หน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว สุขภาพ 
• มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและคนที่คุณรัก 
• มีอิสระในการเลือกใช้อารมณ์ ความคิด หรือพฤติกรรมที่คุณต้องการ
• สร้างอนาคตที่คุณฝัน
ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่” กับคำถามข้อใดข้อหนึ่ง ขอเชิญเข้าร่วมในการอบรม NLP Practitioner

อะไรคือ NLP?
Neuro-Linguistic Programming คือ กระบวนการ เทคนิค และทักษะที่พัฒนามาเพื่อใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกในตัวคุณ 
เมื่อคุณเข้าใจในหลักการของ NLP คุณจะสังเกตเห็น และเข้าใจที่มาของสภาวะจิตใจ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีจัดการความคิดและอารมณ์ของคุณ ด้วยการรับรู้ใหม่นี้เปรียบเสมือนคุณสามารถที่จะมีกระบวนการในการที่จะกำหนดจิตใต้สำนึกของคุณใหม่ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จและความสุขในทุกๆ ด้านในชีวิตของคุณ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• ความเข้าใจในตัวเอง ในเรื่องสภาวะอารมณ์ รูปแบบการคิดของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
• เรียนรู้อะไรที่สำคัญสำหรับคุณตามลำดับความสำคัญ (priority) การตั้งเป้าหมายที่จูงใจคุณและสำเร็จได้ 
• ความเข้าใจผู้อื่น และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยกระดับ
• เข้าถึงทรัพยากรที่อยู่ภายในตัวคุณและสามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
• เปลี่ยนปัญหา อุปสรรคให้เป็นโซลูชั่นเพื่อบรรลุทุกเป้าหมายที่คุณต้องการ
• รูปแบบการสื่อสารกับตัวเองและผู้อื่นที่สร้างผลลัพธ์

ภาพรวมการอบรม:
การอบรม NLP Practitioner 6 วัน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ (workshop) ที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้คุณเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการฝึกทักษะในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก พร้อมฟัง ประสบการณ์ และตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปรับใช้ตามพื้นฐานอาชีพและความต้องการ นอกจากนั้นคุณจะได้ค้นหาแหล่งกำเนิดอารมณ์ด้านลบรวมถึงความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของคุณที่ทำให้คุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร:
• รับรองการผ่านหลักสูตร NPL (NLP Practitioner Certificate) จากผู้ฝึกสอน ซึ่งได้รับการรับรองโดย American Board of NLP (ABNLP) 
และ NLP Certification ออกให้โดยตรงจาก AB NLP (American Board of NLP)

การอบรมนี้เหมาะกับใคร: 
• ทุกคน

สนใจสอบถามตารางเปิดตารางการเปิดคอร์ส หรือต้องการจัดเฉพาะกลุ่ม กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ หรือติดต่อเรา 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ