Corporate Training


 • leadership.jpg
  Be Inspire Leader หลักสูตรนี้รวมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำทั้งที่มาพร้อมตำแหน่ง (Leader with Authority) และไม่มีตำแหน่ง (Leader without Authority) ที่จะสามารถสร้างความไว้วาง...

 • crop-1541593868625.jpg
  ทักษะการนำเสนอ สำหรับธุรกิจ Presentation Skills for Business ความกลัวในการพูดในที่สาธารณะหรือต่อหน้าบุคคลอื่น ๆ เป็นอุปสรรคหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อการนำเสนอความคิดหรือข้อมูลของผู้น...

 • crop-1541593850839.jpg
  การจัดการกับความขัดแย้งเพื่อผลลัพธ์ ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเในการทำงาน ทักษะการจัดการกับความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ในแบบที่ยืดหยุ่นในสถานการณ์ที่แตกต่าง เป็นทักษะที่สำคัญ...

 • time-management-1966396_640.jpg
  Time Management for Increasing Productivity การจัดการกับเวลาให้ได้ผลลัพธ์ เป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ในหลักสูตรนี้จะให้คุณได้ค้นพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับการ...

ลูกค้าของเรา

.สามารถทำการนัดหมายเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ โดยกรอกข้อมูลต่อไปนี้ หรือติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ