บทความสร้างแรงบันดาลใจ / เป้าหมาย

พื้นที่โฆษณา:

โค้ชเบ็ญ เบญจมาศ ใจหลัก Line ID: benjamaj / Mobile: 083 695 5142

Email: Customerservices@beninspire.com 
เว็บไซต์ https://www.beninspire.com/

ยินดีให้บริการ...

อบรมสำหรับองค์กร (Corporate Training) https://www.beninspire.com/16962699/corporate-training

อบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) https://www.beninspire.com/16962736/public-training

โค้ชชิ่งสำหรับผู้นำองค์กร (Leader Coaching)https://www.beninspire.com/16962733/coaching
 
 


การประเมิน (Assessment) https://www.beninspire.com/16962735/assessment

Email: Customerservices@beninspire.com, benjamaj@beninspire.com

Facebook: https://www.facebook.com/beninspirecoach