บทความสร้างแรงบันดาลใจ / ลงมือทำ


พื้นที่โฆษณา:

โค้ชเบ็ญ เบญจมาศ ใจหลัก Line ID: benjamaj / Mobile: 083 695 5142

Email: Customerservices@beninspire.com 
เว็บไซต์ https://www.beninspire.com/

ยินดีให้บริการ...
อบรมสำหรับองค์กร (Corporate Training) https://www.beninspire.com/16962699/corporate-training
 

อบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) https://www.beninspire.com/16962736/public-training
 

โค้ชชิ่งสำหรับผู้นำองค์กร (Leader Coaching) https://www.beninspire.com/16962733/coaching
 

การประเมิน (Assessment) https://www.beninspire.com/16962735/assessment
 

Email: Customerservices@beninspire.com, benjamaj@beninspire.com
Facebook: https://www.facebook.com/beninspirecoach/