บทความสร้างแรงบันดาลใจ / พลังอยู่ในมือคุณ /ลงมือทำ

Part 1 : ค่านิยม

 • ความเชื่อ (Belief)
  ตอนที่ 2 ความเชื่อ (Belief) ความเชื่อคือ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจร...
 • ทัศนคติ (Attitude)
  ตอนที่ 3 ทัศนคติ Attitude ทัศนคติ Attitude ระดับของความรู้สึกนึกคิดที่่เกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตใจของบ...
 • รูปแบบบุคลิกภาพ (Personality)
  ตอนที่ 4 รูปแบบบุคลิกภาพ (Personality) รูปแบบบุคลิกภาพในที่นี้ ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นจากภายนอก เช่น...
 • ประสบการณ์ (Experience)
  ตอนที่ 5 ประสบการณ์ Experience ประสบการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีต ซึ่งเราทุกคนมีทั้งประ...

 • 43712910_452581391815078_5465895983571271680_n.jpg
  ในปรัชญานิพนธ์เรื่อง "อุดมรัฐ" (The Republic) เพลโตได้เคยพูดถึงเรื่องสังคมในจินตนาการที่สมบูรณ์แบบ เขาเชื่อว่านักปรัชญาในสมัยนั้นอยู่ในสถานะสูงสุด และได้รับดารศึกษามากกว่าคนทั่วไป...

 • พื้นที่โฆษณา: โค้ชเบ็ญ เบญจมาศ ใจหลัก Line ID: benjamaj / Mobile: 083 695 5142Email:Customerservices@beninspire.comเว็บไซต์https://www.beninspire.com/ ยินดีให้บริการ...อบรมสำหรับอง...

 • พื้นที่โฆษณา:โค้ชเบ็ญ เบญจมาศ ใจหลัก Line ID: benjamaj / Mobile: 083 695 5142Email:Customerservices@beninspire.comเว็บไซต์https://www.beninspire.com/ยินดีให้บริการ...อบรมสำหรับองค์...

 • พื้นที่โฆษณา: โค้ชเบ็ญ เบญจมาศ ใจหลัก Line ID: benjamaj / Mobile: 083 695 5142Email:Customerservices@beninspire.comเว็บไซต์https://www.beninspire.com/ ยินดีให้บริการ... อบรมสำหรับอ...

 • 39753164_431730180566866_6754949775159721984_n.jpg
  ตอนที่ 1 ค่านิยม (Value) เราหลายคนใช้ชีวิตอยู่ในโซนสบาย (Comfort Zone) หรือจริงๆเป็นโซนที่เราคุ้นเคยเป็นโซนที่คิดว่าชีวิตฉันก็ O.K. แล้วอ่ะ ถึงบางครั้งในโซนนี้จะเป็นโซนที่เรามีคำพู...

 

พื้นที่โฆษณา:

โค้ชเบ็ญ เบญจมาศ ใจหลัก Line ID: benjamaj / Mobile: 083 695 5142
เว็บไซต์ https://www.beninspire.com/
 
Email:  Customerservices@beninspire.com
Facebook: https://www.facebook.com/beninspirecoach/ 
ยินดีให้บริการ...
อบรมสำหรับองค์กร (Corporate Training) https://www.beninspire.com/16962699/corporate-training
 

อบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) https://www.beninspire.com/16962736/public-training
 

โค้ชชิ่งสำหรับผู้นำองค์กร (Leader Coaching)https://www.beninspire.com/16962733/coaching
 

การประเมิน (Assessment) https://www.beninspire.com/16962735/assessment