Assessment

เรามีเครื่องมือที่หลากหลายที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในตัวเอง และสามารถใช้จุดแข็งให้สร้างผลลัพธ์ยิ่งขึ้น และสามารถรู้วิธีรับมือกับจุดอ่อนของคุณให้ไม่เป็นข้อจำกัดของคุณอีกต่อไป


The Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) 
MBTI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจผู้คนด้วยการพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพ 8 แบบที่พวกเขาใช้โดยไม่รู้ตัวและสามารถเข้าใจตนเองและพฤติกรรม เพื่อปรับปรุง ความสัมพันธ์ สภาวะอารมณ์ การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม และปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างกับความหลากหลายของทีมงาน
รวมไปถึงช่วยในการสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างผลลัพธ์แบบสร้างสรร (creativity)และวิธีจูงใจคนด้วยวิธีที่แตกต่าง

Apollo Certification 
Apollo เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้ในการวัดลักษณะการทำงาน ความถนัด แรงจูงใจและค่านิยมในแต่ละตำแหน่งในการทำงานปัจจุบัน เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่ามีด้านไหนที่ควรที่จะพัฒนาต่อ รวมไปถึงเป็นเครื่องมือในการพิจารณา candidate และการสร้างทีมงานที่ต่างทักษะ ความชำนาญ

TKI Certifications
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ว่า เมื่อเกิดความขัดแย้ง เราคุ้นเคยกับการใช้ Conflict Mode ไหนในการแก้ปัญหาและควรจะปรับไปใช้โหมดอื่น ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างเมื่อไหร่


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการตัวอย่าง report กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ หรือติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ